Minőség

MINŐSÉGPOLITIKÁNK:

Az élelmiszeripar teljesítményének növekedése, az európai unióhoz való csatlakozás valamint az egyre fokozódó fogyasztói tudatosság, a lehetőségek mellett komoly kihívásokat jelent, és a folyamatos innováció, a gyors és dinamikus reagálás képessége, valamint az egyenletesen magas minőségi színvonalú termékek előállításának követelményeit támasztja a céggel szemben.
A vevőközpontúság elvét szem előtt tartva, elsődleges célunk, hogy folyamatosan élelmiszer-biztonsági szempontból aggálymentes, és kiváló minőségű élelmiszert állítsunk elő. Egyre bővülő ügyfélkörünk igényeinek kielégítése érdekében ismernünk, és figyelembe kell vennünk elvárásaikat, és mind a termelés, mind a fejlesztés területén szem előtt tartsuk azokat.
Célunk, hogy szervezetünk valamennyi munkatársa ismerje ügyfeleink igényeit, valamint hogy a belső folyamataink megfelelő kezelésük és szabályozásuk által növeljük ügyfeleink elégedettségét. Ennek érdekében a Tortellino Kft-nél az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány és az IFS élelmiszer-biztonsági szabvány 6. kiadásának előírásain alapuló , azok követelmény rendszerét is figyelembe vevő minőségirányítási rendszert működtetünk, melynek fenntartását és tökéletesítését folyamatosan végezzük. Fontos számunkra vevőink elégedettsége, így minél előbbi célunk, hogy partnereink, így például  a TESCO mindenkori követelményrendszerének is maradéktalanul megfeleljünk. A rendszer szerves része a veszélyelemző, megfigyelő és kockázatkezelő HACCP rendszer, melyet az évek óta összegyűlt adatok alapján folyamatosan továbbfejlesztettünk.
A cégünk tevékenységének fókuszába minden szinten a vevői elégedettséget helyezzük. Ez lehetővé teszi minden dolgozónk számára, hogy munkáját a cég céljaival összhangban végezze.
A kiépített minőségirányítási rendszer működését és hatékonyságát belső auditokkal ellenőrizzük, helyesbítő és megelőző intézkedésekkel folyamatosan javítjuk, és az eredményeket vezetőségi átvizsgálás keretében rendszeresen értékeljük.
A termelés biztonsága érdekében a felhasznált anyagokat rendszeresen ellenőrizzük, és beszállítóink teljesítményét értékeljük. Csak olyan beszállítót fogadunk el, aki hatékony élelmiszer-biztonsági rendszert üzemeltet, és garantálja termékei biztonságát és minőségét.
A termelés során elkötelezzük magunkat a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételére, törekszünk arra, hogy a termelési folyamat során a környezetterhelést a minimálisra csökkentsük.
A munkatársak képzését rendszeresen végezzük, hogy a fenti célokat magukénak érezzék, munkájukat ezen elvek szerint végezzék.

A vevőközpontúságot szem előtt tartva  termék fejlesztéseket végzünk. Célunk termékeink fejlesztése,  vevőink igényeinek, ízlésvilágának, elvárásainak megfelelően.
Tevékenységünk során figyelembe vesszük a környezetvédelmet.

KÖRNYEZETVÉDELMI  POLITIKÁNK:

A mind gyakoribbá váló szélsőséges időjárási viszonyok is azt igazolják, hogy a klímaváltozás minden ember életére hatással van.
A Tortellino Kft. filozófiája , hogy felelősséggel tartozik a környezetért.
Célunk továbbra is,  hogy úgy fejlődjünk, hogy a környezettel harmóniában maradjunk. Ez a fejlődés legyen integrált: gazdasági, szociális és ökológiai egyben.
A környezetvédelmi normatívák ösztönzik az innovációt és a kereskedelmi lehetőségeket, mely cégünkre is hatással van.
Egyik alapvető kötelességünknek tekintjük a környezetvédelmi jogszabályok és a hatósági előírásokban foglalt emissziós határértékek maradéktalan betartását.
Kötelességünk a cég környezetvédelmi tevékenységének folyamatos javítása.

Gyártási tevékenységünk során  szem előtt tartjuk a vízzel valamint az energiaforrásokkal való optimális gazdálkodást.


Bár jelenlegi csomagolási módunk jelen körülmények között nem újrahasznosítható, törekszünk arra , hogy a lehetőségekhez mérten továbbra is részt vegyünk a szelektív hulladékgyűjtésben.

2011.08 hótól a Hírös Kft. szállítja el a szelektív hetente , így a kommunális hulladék mennyisége csökkent kímélve a környezetet. A kommunális hulladékot továbbra is a helyi Ökovíz Kft. szállítja el.

A képződő elektronikai hulladékot szelektíven kezeljük és leadjuk bizonyos időközönként , ill. szükség szerint újra cseréljük új vásárlásakor.


Munkatársaink számára továbbra is igyekszünk fontossá tenni a környezetvédelem ügyét tolmácsolva ezzel a vezetőség környezettel kapcsolatos elkötelezettségét.