Hívjon minket:

+36 53 887 054

Tészta és édesipari Kft.

Egy igazi olasz íz hazai termékben

Minőség

TORTELLINO KFT.

Minőségpolitikánk

Az élelmiszeripar teljesítményének növekedése, az európai unióhoz való csatlakozás valamint az egyre fokozódó fogyasztói tudatosság, a lehetőségek mellett komoly kihívásokat jelent, és a folyamatos innováció, a gyors és dinamikus reagálás képessége, valamint az egyenletesen magas minőségi színvonalú termékek előállításának követelményeit támasztja a céggel szemben.

A vevőközpontúság elvét szem előtt tartva, elsődleges célunk, hogy folyamatosan élelmiszer-biztonsági szempontból aggálymentes, és kiváló minőségű élelmiszert állítsunk elő. Egyre bővülő ügyfélkörünk igényeinek kielégítése érdekében ismernünk, és figyelembe kell vennünk elvárásaikat, és mind a termelés, mind a fejlesztés területén szem előtt tartsuk azokat.

Minőségbiztosítás

Célunk, hogy szervezetünk valamennyi munkatársa ismerje ügyfeleink igényeit, valamint hogy a belső folyamataink megfelelő kezelésük és szabályozásuk által növeljük ügyfeleink elégedettségét. Ennek érdekében a Tortellino Kft-nél az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány és az IFS élelmiszer-biztonsági szabvány 6. kiadásának előírásain alapuló, azok követelmény rendszerét is figyelembe vevő minőségirányítási rendszert működtetünk, melynek fenntartását és tökéletesítését folyamatosan végezzük.

Ügyfél elégedettség

Fontos számunkra vevőink elégedettsége, így minél előbbi célunk, hogy partnereink, így például  a TESCO mindenkori követelményrendszerének is maradéktalanul megfeleljünk. A rendszer szerves része a veszélyelemző, megfigyelő és kockázatkezelő HACCP rendszer, melyet az évek óta összegyűlt adatok alapján folyamatosan továbbfejlesztettünk.

A cégünk tevékenységének fókuszába minden szinten a vevői elégedettséget helyezzük. Ez lehetővé teszi minden dolgozónk számára, hogy munkáját a cég céljaival összhangban végezze.

A kiépített minőségirányítási rendszer működését és hatékonyságát belső auditokkal ellenőrizzük, helyesbítő és megelőző intézkedésekkel folyamatosan javítjuk, és az eredményeket vezetőségi átvizsgálás keretében rendszeresen értékeljük.

A termelés biztonsága érdekében a felhasznált anyagokat rendszeresen ellenőrizzük, és beszállítóink teljesítményét értékeljük. Csak olyan beszállítót fogadunk el, aki hatékony élelmiszer-biztonsági rendszert üzemeltet, és garantálja termékei biztonságát és minőségét.

Környezetvédelmi politikánk​

A mind gyakoribbá váló szélsőséges időjárási viszonyok is azt igazolják, hogy a klímaváltozás minden ember életére hatással van. A Tortellino Kft. filozófiája, hogy felelősséggel tartozik a környezetért.

A termelés során elkötelezzük magunkat a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételére, törekszünk arra, hogy a termelési folyamat során a környezetterhelést a minimálisra csökkentsük.

A munkatársak képzését rendszeresen végezzük, hogy a fenti célokat magukénak érezzék, munkájukat ezen elvek szerint végezzék.

A vevőközpontúságot szem előtt tartva  termék fejlesztéseket végzünk. Célunk termékeink fejlesztése, vevőink igényeinek, ízlésvilágának, elvárásainak megfelelően.

Tevékenységünk során figyelembe vesszük a környezetvédelmet.

TERMÉSZET

Harmóniában a környezettel

Célunk továbbra is,  hogy úgy fejlődjünk, hogy a környezettel harmóniában maradjunk. Ez a fejlődés legyen integrált: gazdasági, szociális és ökológiai egyben.

A környezetvédelmi normatívák ösztönzik az innovációt és a kereskedelmi lehetőségeket, mely cégünkre is hatással van.

Egyik alapvető kötelességünknek tekintjük a környezetvédelmi jogszabályok és a hatósági előírásokban foglalt emissziós határértékek maradéktalan betartását.

Kötelességünk a cég környezetvédelmi tevékenységének folyamatos javítása.

Gyártási tevékenységünk során  szem előtt tartjuk a vízzel valamint az energiaforrásokkal való optimális gazdálkodást.

Bár jelenlegi csomagolási módunk jelen körülmények között nem újrahasznosítható, törekszünk arra , hogy a lehetőségekhez mérten továbbra is részt vegyünk a szelektív hulladékgyűjtésben.

2011.08 hótól a Hírös Kft. szállítja el a szelektív hetente, így a kommunális hulladék mennyisége csökkent kímélve a környezetet. A kommunális hulladékot továbbra is a helyi Ökovíz Kft. szállítja el.

A képződő elektronikai hulladékot szelektíven kezeljük és leadjuk bizonyos időközönként, ill. szükség szerint újra cseréljük új vásárlásakor.

Munkatársaink számára továbbra is igyekszünk fontossá tenni a környezetvédelem ügyét tolmácsolva ezzel a vezetőség környezettel kapcsolatos elkötelezettségét.